Νομοθεσία


17/06/2022

Ακατάσχετο και αφορολόγητο ενισχύσεων που καταβάλλονται στον πρωτογενή τομέα

ΝΟΜΟΣ 4764
Ο νόμος 4764 αφορά ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγ...


Διαβάστε Περισσότερα
08/03/2019

Εν αναμονή του υπ. Οικονομίας το νέο νομοσχέδιο για τις σταβλικές εγκαταστάσεις

Έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία σχεδίου νόμου για τις σταβλικές εγκαταστάσεις από...


Διαβάστε Περισσότερα
21/02/2019

Πρόγραμμα επιτήρησης κλασικής πανώλης και φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων

Οι στόχοι, οι φορείς και οι χώροι εφαρμογής του προγράμματος καθορίζονται με την...


Διαβάστε Περισσότερα
05/02/2019

Κανονισμοί για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές

Το τμήμα Κτηνιατρικών φαρμάκων, καταλοιπων και κτηνιατρικών εφοδίων της Διεύθυνσ...


Διαβάστε Περισσότερα
13/12/2018

Σήμανση χοιροειδών

Έγγραφο σχετικά με τη σήμανση χοιροειδών απέστειλε η Διεύθυνση της Κτηνιατρικής ...


Διαβάστε Περισσότερα
29/11/2018

Έναρξη περιόδου ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου

Το Τμήμα Καταγραφής & Επιτήρησης Ζωικού Κεφαλαίου & Τεχνητής Σπερματέγχυ...


Διαβάστε Περισσότερα
15/11/2018

Υποχρεωτική καταγραφή σε ηλεκτρονικό μητρώο όλων των εμπόρων ζώντων ζώων

Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων θεσπίζεται με σχετική κοινή υπουργική από...


Διαβάστε Περισσότερα
15/11/2018

Έναρξη της ψηφιακής εφαρμογής για τα Ζωικά Υποπροϊόντα

Σύμφωνα με το άρθρο 17, του Νόμου 4351/14-2-15 (ΦΕΚ 164 Α) οι υπεύθυνοι των επιχ...


Διαβάστε Περισσότερα
06/11/2018

Απογραφή ζωικού κεφαλαίου από τη Περιφέρεια Ηπείρου

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνετα...


Διαβάστε Περισσότερα
06/11/2018

Απογραφή ζωικού κεφαλαίου από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει όλους τους κατόχου...


Διαβάστε Περισσότερα