Ημ/νία: 21/02/2019

Πρόγραμμα επιτήρησης κλασικής πανώλης και φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων

Πρόγραμμα επιτήρησης κλασικής πανώλης και φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων

Οι στόχοι, οι φορείς και οι χώροι εφαρμογής του προγράμματος καθορίζονται με την ΚΥΑ του ΥπΑΑΤ, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στόχος του προγράμματος είναι η διατήρηση του καθεστώτος ως «επίσημα απαλλαγμένου από την κλασική πανώλη των χοίρων κράτους μέλους της Ε.Ε.», όπως αυτό αναγνωρίστηκε με την 90/251/ΕΟΚ απόφαση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1990 (ΕΕ αρ. L143/06-06-1990, σελ. 10), καθώς και η έγκαιρη διάγνωση κρουσμάτων Κλασικής Πανώλους των Χοίρων (ΚΠΧ) και της Φυσαλιδώδους Νόσου των Χοίρων (ΦΝΧ).

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με: 

- την διαρκή ενημέρωση και εγρήγορση των κατόχων/ ιδιοκτητών ζώων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων και όλων των εμπλεκόμενων Κτηνιατρικών Αρχών και Φορέων, 

καθώς και

- την διατήρηση της τεχνογνωσίας των Κτηνιατρικών Εργαστηρίων, όσον αφορά στις μεθόδους και τεχνικές διάγνωσης της Κλασικής Πανώλους των Χοίρων (ΚΠΧ) και της Φυσαλιδώδους Νόσου των Χοίρων (ΦΝΧ), με σκοπό την γρήγορη και αξιόπιστη εξαγωγή αποτελεσμάτων.

Φορείς εφαρμογής του προγράμματος είναι:

- Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Κλασική Πανώλη των χοίρων

- To Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Φυσαλιδώδη Νόσο των χοίρων

- Οι Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων όλων των Περιφερειών

- Οι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικών Ελέγχων (ΣΥΚΕ)

- Τα σφαγεία

Κυρώσεις
Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή της, δεν καταβάλλονται οι αποζημιώσεις ή οι ενισχύσεις της κοινής υπουργικής απόφασης οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και, επιπλέον, επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον ν. 4235/2014 (Α? 32) και όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπεται εδώ
Share this:
Πηγή: