Ημ/νία: 12/06/2017

Προστασία των χοίρων στις εκτροφές

Προστασία των χοίρων στις εκτροφές

Από : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Προς: Νέα Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε σεμινάριο που διοργανώνει το Τμήμα
Προστασίας των Ζώων της διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και
Κτηνιατρικών Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών
Ερευνών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Πιερίας και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, και το οποίο
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 και ώρα 9 πμ -2 μμ
στην αίθουσα διαλέξεων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών, (http://www.bioacademy.gr/?lang=gr), Σωρανού του Εφεσίου 4, ΤΚ 11527,
Αθήνα, τηλέφωνο 210-6597000.
Τα θέματα που θα παρουσιασθούν είναι τα εξής (προκαταρτικό πρόγραμμα):
- Περιγραφή του νομικού πλαισίου για την προστασία των χοίρων στις εκτροφές
με ιδιαίτερη αναφορά στη Σύσταση 2016/336/ΕΚ της Επιτροπής «σχετικά με την
εφαρμογή της Οδηγίας 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου για τους στοιχειώδεις κανόνες για
την προστασία των χοίρων, όσον αφορά τα μέτρα σχετικά με τη μείωση της ανάγκης
κοπής της ουράς
- Δείκτες αξιολόγησης του επιπέδου ευζωίας των χοίρων στο επίπεδο της
εκτροφής, που περιλαμβάνουν το σταβλισμό των ζώων, καθώς και τις ορθές πρακτικές
που πρέπει να εφαρμόζονται (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών που
εφαρμόζονται για την κοπή οδόντων και ουράς, τον ομαδικό σταβλισμό των
χοιρομητέρων, τον εμπλουτισμό της στρωμνής με ειδικά υλικά, κ.ά.)
Ενώ θα συμπεριληφθούν και άλλες σχετικές εισηγήσεις με το συγκεκριμένο
θέμα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα
παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ
Share this:
Πηγή: