Ημ/νία: 01/02/2018

Νέους κανόνες για τις συσκευασίες ετοιμάζει η Κομισιόν

Νέους κανόνες για τις συσκευασίες ετοιμάζει η Κομισιόν

Το 2030, μόνο ανακυκλώσιμες πλαστικές συσκευασίες θα διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων η πανευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά, την οποία ενέκρινε η Κομισιόν στις 16 Ιανουαρίου 2018, ως μέρος της μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία.

Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταρτίσει νέους κανόνες για τις συσκευασίες, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα ανακύκλωσης των πλαστικών υλικών που χρησιμοποιούνται στην αγορά και να αυξηθεί η ζήτηση για ανακυκλωμένες πλαστικές ύλες.

Όπως πολύ χαρακτηριστικά το έθεσε ο πρώτος αντιπρόεδρος της Κομισιόν Frans Timmermans, αρμόδιος για την αειφόρο ανάπτυξη: «Εάν δεν αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής και χρήσης των πλαστικών υλικών, το 2050 οι ωκεανοί θα περιέχουν περισσότερο πλαστικό παρά ψάρια. Πρέπει να εμποδίσουμε την είσοδο πλαστικών υλικών στο νερό, στα τρόφιμα, ακόμα και στον οργανισμό μας. Η μόνη μακροπρόθεσμη λύση είναι η μείωση των πλαστικών απορριμμάτων με αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Αυτή την πρόκληση πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί – πολίτες, βιομηχανίες και κυβερνήσεις. Με τη στρατηγική της ΕΕ για τα πλαστικά υλικά προωθούμε ένα νέο και πιο κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες που θα προστατεύουν τους πολίτες και το περιβάλλον μας, ενώ παράλληλα θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών μας».

Κάθε χρόνο, οι Ευρωπαίοι παράγουν 25 εκατομμύρια τόνους πλαστικών απορριμμάτων και λιγότερο από το 30% αυτών προωθείται για ανακύκλωση. Σε ολόκληρο τον κόσμο, τα πλαστικά υλικά αποτελούν το 85% των απορριμμάτων στις παραλίες. Πλαστικά υλικά καταλήγουν ακόμα και στο πιάτο μας αλλά και στους πνεύμονές μας· μάλιστα, τα μικροπλαστικά που περιέχονται στον αέρα, στο νερό και στα τρόφιμα έχουν άγνωστες επιπτώσεις στην υγεία μας. Η νέα ενωσιακή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει άμεσα το ζήτημα αυτό.

Με βάση όλα αυτά, αναμένονται άμεσα τα επόμενα βήματα, στα οποία περιλαμβάνεται η παρουσίαση των προτάσεων της Κομισιόν για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης (αργότερα εντός του έτους), αλλά και η αναθεώρησης της Οδηγίας για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.
Share this:
Πηγή: