Ημ/νία: 30/12/2022

Νέες εστίες ΑΠΧ στη Βουλγαρία (21.12.2022)

Νέες εστίες ΑΠΧ στη Βουλγαρία (21.12.2022)

Η Διεύθυνση Υγείας Ζώων του ΥΠΑΑΤ εξέδωσε την ακόλουθη εγκύκλιο, με Θέμα: «Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης νέων εστιών Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία»

 Σας ενημερώνουμε ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2022 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οκτώ (8) κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οκτώ δευτερογενείς εστίες Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία στις περιοχές Kardzhali (2 εστίες), Smolyan (4 εστίες), Haskovo (1 εστία) και Plovdiv (1 εστία) σε κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά  (Εικ. 1, 2).

Στη Βουλγαρία έχουν εντοπισθεί από 01.01.2022 έως 21.12.2022, 2 εστίες σε κατοικίδιους χοίρους και 340 εστίες σε αγριόχοιρους οι οποίες αφορούν σε θηρευμένους αγριόχοιρους στο πλαίσιο γενικής επιτήρησης του νοσήματος στην χώρα αυτή. 

Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της ΑΠΧ στη χώρα και να αποφευχθεί μια επιζωοτία, εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων στα βόρεια σύνορα της Χώρας (ΠΕ Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παραπάνω σχετική εγκύκλιο.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή/και διευκρίνιση.


Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Υγείας των Ζώων

Δρ. Σοφία Μπουτσίνη
 
Share this:
Πηγή: