Ημ/νία: 21/08/2019

Ενημέρωση Νέας εστίας Αφρικανικής Πανώλους Χοίρων στη Βουλγαρία, σε μικρή απόσταση από τα ελληνικά σύνορα

Ενημέρωση Νέας εστίας Αφρικανικής Πανώλους Χοίρων στη Βουλγαρία, σε μικρή απόσταση από τα ελληνικά σύνορα

Σε συνέχεια των προηγούμενων ενημερωτικών εγγράφων μας, σας γνωρίζουμε ότι το απόγευμα της 9ης Αυγούστου 2019, δηλώθηκαν από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της Βουλγαρίας κρούσματα ΑΠΧ σε δύο αγριόχοιρους που είχαν εντοπισθεί νεκροί, στην επαρχία Smolian (χωριό Zmeitsa), σε απόσταση 13 km περίπου από τα ελληνικά σύνορα.
Λόγω της μικρής πλέον απόστασης εστιών ΑΠΧ από τα ελληνικά σύνορα, παρακαλούμε τις Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων ολόκληρης της χώρας και ιδιαιτέρως αυτές που βρίσκονται στα σύνορα με Βουλγαρία και Τουρκία για την αναγκαιότητα αυξημένης επαγρύπνησης και τήρησης των μέτρων που αναφέρονται στην υπ. αριθμ. 1795/182966/19-07-2019 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.
Ειδικότερα για τις ΠΕ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επισημαίνουμε την αναγκαιότητα εντατικής επαγρύπνησης με αυξημένη επιτήρηση της νόσου (ορισμός ζωνών αυξημένης επιτήρησης σε απόσταση 50km από τα ελληνικά σύνορα) συμπεριλαμβανομένων της καταγραφής & κλινικής εξέτασης των χοίρων όλων των εκμεταλλεύσεων, τον έλεγχο περί υποχρεωτικής διαμονής των χοίρων εντός περιφραγμένων εκμεταλλεύσεων και τήρησης μέτρων βιοασφάλειας, τον κλινικό έλεγχο των ζώων πριν από οιαδήποτε μετακίνηση, την ενημέρωση κυνηγών και χοιροτρόφων, την τήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας στα σφαγεία και κατά τη μεταφορά των ζώων κα.

Παρακαλούμε επίσης τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της χώρας στα σημεία εισόδου από Τρίτες Χώρες αλλά και από άλλα Κράτη-Μέλη (ΣΥΚΕ, τελωνεία, αεροδρόμια, λιμάνια) να προβούν στις ενέργειες που περιγράφονται στα υπ. αριθμ. 3507 /127940/21-09-2018 & 1904/196196/1.08.2019 ;έγγραφα της Υπηρεσίας μας.

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε το δελτίο τύπου πατώντας εδώ
Share this:
Πηγή: