Ημ/νία: 19/05/2023

Αυτόματη ανίχνευση συμπεριφοράς χοιριδίων για έγκαιρη διάγνωση εντερικών διαταραχών

Αυτόματη ανίχνευση συμπεριφοράς χοιριδίων για έγκαιρη διάγνωση εντερικών διαταραχών

Μια νέα μελέτη στο Journal of Frontiers in Veterinary Science έδειξε ότι η αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χοιριδίων με χρήση οπτικής απεικόνισης μπορεί να παρέχει έγκαιρη ανίχνευση εντερικών διαταραχών σε χοιρίδια μετά τον απογαλακτισμό. Η μέθοδος χρησιμοποιεί πολλά καθιερωμένα μοντέλα για να ποσοτικοποιήσει τις συμπεριφορές και τις στάσεις των χοιριδίων, παρέχοντας ένα αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση εντερικών διαταραχών, όπως η κολιβακίλωση μετά τον απογαλακτισμό, και την πρόληψη περαιτέρω εξάπλωσης σε μια ομάδα.

Το ερευνητικό άρθρο των Ηλία Κυριαζάκη, Ali Alameer, Katarína Bučková και Ramon Muns από το Queen's University Belfast and Agri-Food and Biosciences Institute στο Ηνωμένο Βασίλειο, αξιολογεί μια αυτοματοποιημένη μέθοδο που βασίζεται στην οπτική απεικόνιση για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς και της στάσης των χοιριδίων μετά τον απογαλακτισμό με σημαντική διαγνωστική αξία για την ανίχνευση εντερικών διαταραχών.

Συλλογή δεδομένων

Η ομάδα παρακολούθησε συνολικά 360 διασταυρωμένα χοιρίδια Duroc x (Large White x Landrace) από την ηλικία των 10 ημερών. Προσέφεραν στα χοιρίδια τροφή ερπυσμού που δεν περιείχε αντιμικροβιακά. Τα χοιρίδια απογαλακτίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε θαλάμους στις 28 ημέρες. Τα χοιρίδια πήραν 1 από τις διαθέσιμες 3 διατροφές κατά τον απογαλακτισμό:

-    μια αρχική δίαιτα με προσθήκη οξειδίου ψευδαργύρου.

-    μια αρχική δίαιτα χωρίς επιπλέον οξείδιο ψευδαργύρου.

-    μια αρχική δίαιτα με πρόσθετο αντιβιοτικό συμπεριλαμβανομένης της απραμυκίνης για τον έλεγχο της διάρροιας βακτηριακής προέλευσης μετά τον απογαλακτισμό.

Αυτές οι 3 επιλογές διατροφής επηρέασαν τον κίνδυνο εντερικών διαταραχών στην περίοδο αμέσως μετά τον απογαλακτισμό. Στο τέλος της περιόδου έναρξης της θεραπείας, προσφέρθηκε σε όλα τα χοιρίδια η ίδια δίαιτα καλλιεργητή. Η ομάδα κατέγραψε το σωματικό βάρος για κάθε μεμονωμένο χοιρίδιο και το μέσο ημερήσιο κέρδος, τη μέση ημερήσια πρόσληψη τροφής και την αναλογία μετατροπής τροφής. Διεξήγαγαν βαθμολόγηση της συνοχής των κοπράνων και χρησιμοποίησαν βιντεοκάμερες για να παρακολουθήσουν τη στάση του σώματος σε όρθια στάση και τη μη όρθια στάση και τις διαφορές στη συμπεριφορά σίτισης και πόσης που σχετίζονται με τη διάρροια μετά τον απογαλακτισμό.

Αρκετά καθιερωμένα μοντέλα

Η ομάδα χρησιμοποίησε πολλά πρόσφατα καθιερωμένα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των You Only Look Once (YOLO), centrenet, EfficientDet, SSD και Faster RCNN για να ανιχνεύσει συμπεριφορές χοιριδίων. Το μοντέλο YOLO πέτυχε την υψηλότερη απόδοση σε όλες τις κατηγορίες δεδομένων. Η ομάδα το χρησιμοποίησε ως κύρια πλατφόρμα για την ποσοτικοποίηση της συμπεριφοράς και της στάσης των χοιριδίων. Αυτή η μέθοδος ανίχνευσε σθεναρά τη συμπεριφορά τροφοδοσίας με υψηλή μέση ακρίβεια 0,96. Η συμπεριφορά πόσης σημείωσε τη χαμηλότερη απόδοση σε όλες τις κατηγορίες δεδομένων με μέση ακρίβεια 0,7. Μια πιθανή αιτία αυτού ήταν ο χαμηλός αριθμός σχολιασμένων εικόνων για αυτήν τη συμπεριφορά σε όλο το σύνολο δεδομένων λόγω των ρυθμίσεων του αγροκτήματος, όπου εγκαταστάθηκε 1 πηγή πόσιμου ανά θάλαμο.

Ηλικία και σωματικό βάρος πριν από τον απογαλακτισμό

Η ηλικία και το σωματικό βάρος πριν τον απογαλακτισμό επηρέασαν τη μέση ημερήσια πρόσληψη τροφής και το σωματικό βάρος μετά τον απογαλακτισμό. Τα χοιρίδια που ήταν πιο βαριά πριν τον απογαλακτισμό κατανάλωναν περισσότερη τροφή και ήταν βαρύτερα μετά τον απογαλακτισμό. Τα ζώα που τρέφονταν με οξείδιο ψευδαργύρου και αντιβιοτικά είχαν βελτιωμένη αναλογία μετατροπής τροφής. Τα χοιρίδια που τρέφονταν με αντιβιοτικά και οξείδιο ψευδαργύρου ήταν πιο πιθανό να έχουν βελτιωμένη (χαμηλότερη) βαθμολογία στα κόπρανα. Τα ζώα που τρέφονταν με δίαιτα χωρίς πρόσθετο οξείδιο ψευδαργύρου είχαν τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία στα κόπρανα, ενώ τα χοιρίδια που είχαν συμπληρωθεί με οξείδιο ψευδαργύρου είχαν την υψηλότερη περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία στα κόπρανα.

Τα χοιρίδια σε δίαιτα χωρίς οξείδιο του ψευδαργύρου είχαν τον υψηλότερο δείκτη συμπεριφοράς πόσης, επειδή τα χοιρίδια με διάρροια μετά τον απογαλακτισμό μπορεί να χρειαστεί να πίνουν περισσότερο νερό για να αντισταθμίσουν την απώλεια νερού που σχετίζεται με τη διάρροια. Επιπλέον, η διάρροια μετά τον απογαλακτισμό συνοδεύεται συχνά από ανορεξία, αλλαγές στη συμπεριφορά πόσης και αλλαγές στη στάση και την κίνηση. Επιπλέον, τα χοιρίδια χωρίς συμπλήρωμα παρουσίασαν αύξηση στον δείκτη συμπεριφοράς σε όρθια στάση επειδή διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο διάρροιας μετά τον απογαλακτισμό και τα χοιρίδια προτιμούν να στέκονται όρθια ενώ αφοδεύουν.

Συμπερασματικά, οι ερευνητές προτείνουν ότι αυτή η αυτοματοποιημένη μέθοδος είναι χρήσιμη ως βάση για ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης όπου οι αλλαγές στη συμπεριφορά μπορούν να λειτουργήσουν ως συναγερμός για την ενεργοποίηση της δράσης του κτηνοτρόφου για την αντιμετώπιση των συνεπειών των εντερικών διαταραχών σε απογαλακτισμένα χοιρίδια.
Photo by Matthieu Pétiard on Unsplash

 
Share this:
Πηγή: