Ημ/νία: 09/12/2022

Αξιολόγηση του στρες στους χοίρους

Αξιολόγηση του στρες στους χοίρους

Το κοινωνικό στρες στους χοίρους αυξάνει τη συγκέντρωση κορτιζόλης, τα επίπεδα πρωτεΐνης οξείας φάσης και την ανοσοποιητική δραστηριότητα, αλλάζει αρκετές αιματολογικές παραμέτρους, μειώνει την αύξηση βάρους, καταστέλλει την ανοσολογική ανάπτυξη των χοιριδίων και μειώνει την απόδοση των χοίρων.

Οι χοίροι εκτίθενται σε κοινωνικούς στρεσογόνους παράγοντες λόγω της υψηλής πυκνότητας και της μικτής στέγασης. Ποιος είναι ο ορισμός του στρες, τι είναι οι στρεσογόνοι παράγοντες και πώς αντιδρούν οι χοίροι σε αυτό;

Η εξέλιξη της βιομηχανίας χοίρων προς τα συστήματα εντατικής παραγωγής μεγάλης κλίμακας έχει αυξήσει την έκθεση των χοίρων σε περιβαλλοντικούς, φυσιολογικούς και κοινωνικούς στρεσογόνους παράγοντες. Το άγχος έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία, την ευημερία και την αποδοτικότητα της παραγωγής.

Το άγχος μειώνει την όρεξη και την πρόσληψη τροφής και ενισχύει την κατανάλωση ενέργειας και θρεπτικών συστατικών. Αυξάνει επίσης την ευαισθησία σε μολυσματικές ασθένειες και μειώνει την οικονομική κερδοφορία. Επιπλέον, η αρνητική επίδραση του κοινωνικού στρες στην ευημερία των χοίρων επηρεάζει τις αντιλήψεις των καταναλωτών για τα χοιρινά προϊόντα και μειώνει την αποδοχή.

Στρες, στρεσογόνοι παράγοντες και αντίδραση στο στρες

Το άγχος ορίζεται ως μια βιολογική απάντηση σε ένα γεγονός που το άτομο αντιλαμβάνεται ως απειλή για την ομοιόστασή του. Οι στρεσογόνοι παράγοντες είναι γεγονότα ή καταστάσεις που προκαλούν στρες Για παράδειγμα: οι ακραίες θερμικές συνθήκες προκαλούν θερμική καταπόνηση και η πυκνότητα και η ανάμειξη κατά τη στέγαση οδηγούν σε κοινωνικό στρες. Η έκθεση σε παθογόνα και άλλους μικροοργανισμούς προκαλεί άγχος που σχετίζεται με το ανοσοποιητικό. Το άγχος είναι μια φυσιολογική απόκριση για τη διατήρηση της φυσιολογικής ισορροπίας ενώ βιώνουμε τις επιπτώσεις ενός στρεσογόνου παράγοντα.

Οι αλλαγές στις κοινωνικές τάξεις λόγω ανασυγκρότησης οδηγούν σε επιθετική συμπεριφορά, τραυματισμούς και φυσιολογικές αντιδράσεις που επηρεάζουν αρνητικά την ευημερία των χοίρων

Τι είναι το κοινωνικό άγχος;

Το κοινωνικό στρες στους χοίρους δημιουργείται σε διάφορα στάδια κατά τη διάρκεια του τυπικού κύκλου παραγωγής. Οι χοίροι είναι κοινωνικά ζώα που ζουν σε καθιερωμένες ιεραρχικές ομάδες. Οι αλλαγές στις κοινωνικές τάξεις λόγω ανασυγκρότησης οδηγούν σε επιθετική συμπεριφορά, τραυματισμούς και φυσιολογικές αντιδράσεις που επηρεάζουν αρνητικά την ευημερία των χοίρων. Το κοινωνικό στρες αυξάνει τη συγκέντρωση κορτιζόλης, τα επίπεδα πρωτεΐνης οξείας φάσης και την ανοσοποιητική δραστηριότητα. Μεταβάλλει επίσης αρκετές αιματολογικές παραμέτρους, μειώνει την αύξηση βάρους, καταστέλλει την ανοσολογική ανάπτυξη των χοιριδίων και μειώνει την απόδοση των χοίρων.

Δείκτες κοινωνικού στρες στα ζώα

Η εφαρμογή δεικτών στα ζώα για την αξιολόγηση της αντίδρασης στο κοινωνικό στρες είναι μια κοινή πρακτική στα συστήματα παραγωγής χοίρων. Οι δείκτες που βασίζονται σε ζώα είναι ποσοτικά μέτρα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και την πρόβλεψη της απόδοσης των ζώων υπό κοινωνικό στρες. Αυτοί οι δείκτες θα πρέπει να είναι αξιόπιστοι, εφικτοί, σωστά ανεπτυγμένοι, βελτιστοποιημένοι και τυποποιημένοι ώστε να δημιουργούν ακριβείς και αξιόπιστες παρατηρήσεις. Οι δείκτες σε ζώα για το κοινωνικό στρες περιλαμβάνουν δείκτες αιτιολογίας (δηλαδή, συμπεριφορικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και βαθμολόγηση βλαβών), δείκτες βιολογικής απόκρισης (δηλαδή συγκέντρωση κορτιζόλης) και δείκτες συνεπειών (δηλαδή φωνητική φωνή και απόδοση).

Αιτιακοί δείκτες κοινωνικού στρες

Οι συμπεριφορικές και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις είναι μέτρα που χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση της επίπτωσης αγωνιστικής συμπεριφοράς όπως τσακωμός, δάγκωμα, ωθήσεις, άπλωμα, κυνηγητό και εκφοβιστικές συμπεριφορές μεταξύ των χοίρων. Η βαθμολόγηση της βλάβης είναι ένας αιτιώδης δείκτης των σχέσεων κυρίαρχου-υπόστατου, δεδομένου ότι οι πιο επιθετικοί χοίροι ξεκινούν αγωνιστικές συναντήσεις, δημιουργώντας υψηλότερες βαθμολογίες βλαβών για τους θυματοποιημένους συγκάτοικους. Η βαθμολόγηση της βλάβης έχει ορισμένους περιορισμούς λόγω δυσκολιών στην ανίχνευση λιγότερο έντονων συντομότερων αγωνιστικών αλληλεπιδράσεων όπως η ώθηση ή ο εκφοβισμός που δεν προκαλούν παρατηρήσιμους τραυματισμούς.

Δείκτες βιολογικής απόκρισης του κοινωνικού στρες στους χοίρους

Η αύξηση της συγκέντρωσης κορτιζόλης στο αίμα, το σάλιο, τα μαλλιά και τα κόπρανα είναι ο αρχικός δείκτης βιολογικής απόκρισης του κοινωνικού στρες. Αυτό συνδέεται με μείωση της κυκλοφορίας των θυρεοειδικών ορμονών και αυξημένο κίνδυνο για έλκη στο στομάχι. Συνδέεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού και αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις και ασθένειες.

Δείκτες συνέπειας κοινωνικού στρες στους χοίρους

Οι φωνές είναι ένας δείκτης συμπεριφοράς και συνέπεια κοινωνικών, περιβαλλοντικών ή υγειονομικών ερεθισμάτων. Ωστόσο, η εφαρμογή της φωνητικής έκφρασης ως δείκτης με βάση τα ζώα πρέπει να αναπτυχθεί για να βελτιωθεί η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η σκοπιμότητα αυτού του μέτρου. Ένας άλλος δείκτης συνέπειας είναι η απόδοση των χοίρων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της πρόσληψης τροφής. Αυτό εμφανίζει τις επιπτώσεις του στρες στη σωματική ακεραιότητα και την απόδοση του χοίρου.

Τελικές παρατηρήσεις

Οι παράγοντες άγχους επηρεάζουν αρνητικά την υγεία, την ευημερία, την παραγωγή και την κερδοφορία των χοίρων. Έτσι, η παρακολούθηση των στρεσογόνων παραγόντων μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης και διατροφής για τον μετριασμό αυτών των επιζήμιων επιπτώσεων. Επί του παρόντος, υπάρχουν 3 τύποι ζωικών δεικτών που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του αντίκτυπου του κοινωνικού στρες στους χοίρους:

-    αυτοί που αξιολογούν την αιτία του άγχους.
-    αυτοί που μετρούν τη βιολογική απόκριση για την αντιμετώπιση του στρεσογόνου παράγοντα.
-    αυτοί που αξιολογούν τις συνέπειες του στρες.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μελέτες κοινωνικού στρες που χρησιμοποιούν έναν μόνο δείκτη στα ζώα ενδέχεται να αποτύχουν να παράσχουν ακριβή διάγνωση της απόκρισης στο στρες στους χοίρους. Ως εκ τούτου, συνιστάται να ληφθεί υπόψη ένα σύνολο δεικτών για να επιτευχθεί πλήρης παρακολούθηση του στρες. Επιπλέον, η μέτρηση δεικτών περιλαμβάνει κάποιο βαθμό επεμβατικότητας, δυσφορίας, στρες και αντιδράσεων φόβου που επηρεάζουν την ακρίβεια των μετρήσεων. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν τεχνικές που ελαχιστοποιούν το άγχος κατά τη διάρκεια των μετρήσεων και βελτιώνουν την καλή διαβίωση των χοίρων

Photo by Diego San on Unsplash
Share this:
Πηγή: