Ημ/νία: 01/02/2017

Το Internet of Things και οι... φάρμες

Το Internet of Things και οι... φάρμες

Με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση το, αξίας 30 εκ. ευρώ, πρόγραμμα Internet of Food & Farm 2020 (IoF2020) ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου και αποσκοπεί σε μία υλοποίηση ευρείας κλίμακας του Internet Of Things (IoT - Διαδίκτυο των Πραγμάτων) στους ευρωπαϊκούς τομείς των φαρμών και της σίτισης. Με τη βοήθεια αυτού του φιλόδοξου προγράμματος, αναμένεται η δραματική βελτίωση της παραγωγικότητας και της διατηρησιμότητας του περιβάλλοντος.

Μία ευρεία γκάμα έξυπνων αισθητήρων και αντικειμένων που το καθένα εξ' αυτών θα παρέχει πληροφορίες για ξεχωριστά γεγονότα, θα δικτυώνονται, με αποτέλεσμα τον απομακρυσμένο έλεγχό τους ασύρματα και την εύκολη λήψη αυτών των πληροφοριών.

Το εν λόγω πρόγραμμα εστιάζει σε 19 περιπτώσεις χρήσης εντός της Ευρώπης, παρέχοντας λύσεις σε 5 περιοχές: καλλιέργειες, γαλακτοκομικά, κρέας, λαχανικά και φρούτα, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα καθεμιάς εξ' αυτών των περιοχών. Το IoT θα μπορούσε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ποιότητας του παραγόμενου στην Ε.Ε χοιρινού κρέατος (μεταξύ άλλων), με παράλληλη ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων για νοθεία, ενισχύοντας έτσι την διαφάνεια και την ιχνηλάτηση των μεθόδων σφαγής και παραγωγής προϊόντων.

Σύμφωνα με τον κ. George Beers, Διευθυντή Έργου στο Πανεπιστήμιο Wageningen και Συνεργάτη του Προγράμματος IoF 2020: "Το πρόγραμμα IoF 2020 δεν φέρνει απλά το IoT στους τομείς της σίτισης και της παραγωγής. Καθιστά επιπλέον δυνατή την παροχή τεχνολογών που ταιριάζουν στις ανάγκες ολόκληρης της αλυσίδας παραγωγής, αλλά και στους τελικούς χρήστες, ενδυναμώνοντά τους στις νέες προκλήσεις. Σήμερα, σε συνεργασία με τους 70 συνεργάτες μας, πιστεύουμε πως το IoF 2020 έχει τη δυναμική να φέρει μία υποδειγματική μετατόπιση στους τρόπους παραγωγής φαγητού στην Ευρώπη, από το χωράφι και τη φάρμα μέχρι τον τελικό καταναλωτή, ενισχύοντας την Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και υπεροχή σε αυτήν την περιοχή.
Share this:
Πηγή: