Ημ/νία: 21/12/2022

Πρόβλεψη Ζωικής Πρωτείνης για το 2023

Πρόβλεψη Ζωικής Πρωτείνης για το 2023

Η Rabobank δημοσίευσε την έκθεσή της με τις προβλέψεις για το 2023. 

Ενδεικτικά αναφέρει:

Αποφασίζοντας τρόπο ανάπτυξης εν μέσω προκλήσεων και ευκαιριών

Ένα ακόμη έτος πτώσης αναμένεται για την παραγωγή χοιρινού κρέατος το 2023, μετά από μια απότομη πτώση 5% το 2022. Η Rabobank αναμένει ότι το προϊόν χοιρινού κρέατος στην ΕΕ27+ΗΒ θα συρρικνωθεί κατά περίπου 3% σε ετήσια βάση το 2023. Τα αρνητικά περιθώρια κέρδους οδήγησαν το κοπάδι χοιρομητέρων να συρρικνωθεί το 2022, δεδομένου του υψηλού κόστους των ζωοτροφών και των χαμηλών τιμών των χοιριδίων σε μια υπερπρομηθευμένη αγορά. Τον Ιούνιο του 2022, το κοπάδι χοιρομητέρων ήταν 5% μικρότερο από έτος σε έτος στις οκτώ μεγάλες παραγωγικές χώρες της ΕΕ27, με τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Πολωνία (-17%), τη Γερμανία (-9%) και τη Δανία (-7% ). Η Αγγλία καταγράφει μείωση 17% στο κοπάδι χοιρομητέρων της την ίδια περίοδο, το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση 10% στην παραγωγή χοιρινού κρέατος στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023. Η αναπλήρωση του κοπαδιού χοίρων της Ευρώπης δεν είναι πιθανή το 2ο εξάμηνο του 2022 λόγω των συνεχιζόμενων πιέσεων κόστους (υψηλές ζωοτροφές και το ενεργειακό κόστος, ιδίως), οι συνεχιζόμενες χαμηλές εξαγωγές και η πίεση στην εγχώρια κατανάλωση.

Η πίεση παραμένει, λόγω υψηλού κόστους και χαμηλότερης ζήτησης

Ο συνεχιζόμενος υψηλός πληθωρισμός θα συνεχίσει να συμπιέζει τους προϋπολογισμούς των καταναλωτών το 2023, πιέζοντας τη ζήτηση χοιρινού κρέατος. Ωστόσο, το χοιρινό μπορεί να επωφεληθεί από τις σχετικά υψηλές τιμές πουλερικών, καθώς η προσφορά τους αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη λόγω της γρίπης των πτηνών. Οι εξαγωγές χοιρινού κρέατος από την ΕΕ27 θα συνεχίσουν να μειώνονται, αλλά με ρυθμό επιβράδυνσης (-5% σε ετήσια βάση). Το 1ο εξάμηνο του 2023, η Ευρώπη ενδέχεται να δει τις εξαγωγές προς την Κίνα να αυξάνονται, καθώς η προσφορά χοιρινού κρέατος στην Κίνα αναμένεται να είναι περιορισμένη.

Η ΑΠΧ και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα οδηγούν επίσης την αλλαγή στην Ευρώπη

Στο Βέλγιο και την Ολλανδία, οι φιλοδοξίες για μείωση των εκπομπών αζώτου από την κτηνοτροφική παραγωγή βρίσκονται ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Και στις δύο χώρες, η μείωση του κοπαδιού χοίρων μέσω προγραμμάτων εξωστρέφειας έχει προταθεί από την κυβέρνηση ως τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος. Ωστόσο, το επίπεδο της αποζημίωσης, το χρονοδιάγραμμα και ο αντίκτυπος στην παραγωγή τέτοιων συστημάτων δεν είναι ακόμη γνωστά. Στη Γερμανία, οι αυστηρότεροι κανονισμοί για την καλή διαβίωση των ζώων, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των εξαγωγών που προκύπτει από την ΑΠΧ και τις χαμηλές αποδόσεις, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω συρρίκνωση του κοπαδιού.


Διαβάστε περισσότερα πατώντας εδώ.
 
Share this:
Πηγή: