Ημ/νία: 13/01/2023

Προβλέψεις στην ΕΕ: Η παραγωγή χοιρινού κρέατος θα αρχίσει να μειώνεται

Προβλέψεις στην ΕΕ: Η παραγωγή χοιρινού κρέατος θα αρχίσει να μειώνεται

Προβλέπεται πως στην ΕΕ, οι ανησυχίες για την υγεία, το περιβάλλον και την κοινωνία θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών για διαφορετικούς τύπους κρέατος και αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κατανάλωση χοιρινού κρέατος στην ΕΕ.

Η φαινομενική κατανάλωση χοιρινού κρέατος στην ΕΕ προβλέπεται να μειωθεί κατά 0,4 % ετησίως, από 32,4 kg κατά κεφαλήν το 2022 σε 31,1 kg το 2032 (- 4 % για ολόκληρη την περίοδο).

Επωφελούμενος από εξαιρετικές δυνατότητες εξαγωγής στην Ασία παρά την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων (ΑΠΧ), ο τομέας του χοιρινού κρέατος της ΕΕ αύξησε την παραγωγή σε 23,7 εκατομμύρια τόνους το 2021, αλλά στη συνέχεια μειώθηκε το 2022.

Ενώ οι ευκαιρίες εξαγωγών θα πρέπει σταδιακά να συρρικνωθούν, η ΑΠΧ θα έχει διαρκή επίδραση στην ΕΕ - δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της ΑΠΧ κατά την περίοδο που μελετάται. Επιπλέον, τα συστήματα εντατικής παραγωγής είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν περαιτέρω κοινωνική κριτική. Σε συνδυασμό με αυστηρότερους περιβαλλοντικούς νόμους σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή. Ως εκ τούτου, η παραγωγή χοιρινού κρέατος στην ΕΕ προβλέπεται να μειωθεί κατά 1 % ετησίως το 2022-2032 (2,2 εκατομμύρια τόνοι για ολόκληρη την περίοδο).

Οι εξαγωγές χοιρινού κρέατος θα μειωθούν καθώς η κινεζική παραγωγή ανακάμπτει Η παραγωγική ικανότητα της Κίνας αναμένεται να ανακάμψει νωρίτερα από το αναμενόμενο. Ως εκ τούτου, θα μειώσει δραστικά την εξάρτησή της από τις εισαγωγές, παρά τα περαιτέρω κρούσματα ΑΠΧ που εξακολουθούν να εμφανίζονται. Άλλες περιοχές στην Ασία μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να ανακάμψουν. Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στις εξαγωγές χοιρείου κρέατος της ΕΕ που κατευθύνονται κυρίως στην Κίνα. Επιπλέον, άλλοι εξαγωγικοί προορισμοί της ΕΕ όπως η Ιαπωνία, οι Φιλιππίνες και το Βιετνάμ αναμένεται να μειώσουν τις εισαγωγές τους έως το 2032. Ωστόσο, οι αγορές στη Νότια Κορέα, την Αυστραλία, την Υποσαχάρια Αφρική ή γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόσθετες ευκαιρίες για εξαγωγές της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 2,8 % ετησίως το 2012-2022, προβλέπεται να μειωθούν κατά -3,2 % ετησίως το 2022-2032. Η ΕΕ θα χρειαστεί επίσης να ενισχύσει και να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιο των εξαγωγών της.

Παραμένουν αβεβαιότητες σχετικά με την ταχύτητα ανάκαμψης και τις εμπορικές απαγορεύσεις λόγω ΑΠΧ. Ένας άλλος πιθανός κίνδυνος είναι η εξάπλωση του ΑΠΧ στην αμερικανική ήπειρο.

Μετά την άνοδο των τιμών το 2022, οι τιμές στην ΕΕ θα πρέπει να μειωθούν. Ωστόσο, η ζήτηση εισαγωγών εκτός Κίνας, τα συνεχιζόμενα κρούσματα ΑΠΧ στην Ασία και η προσαρμογή της εγχώριας παραγωγής θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τη μείωση των τιμών έως το 2025. Οι τιμές της ΕΕ αναμένεται στη συνέχεια να παραμείνουν περίπου 1.500 ευρώ/τόνο έως το 2032.
Photo by Lukas Blazek on Unsplash
Share this:
Πηγή: