Ημ/νία: 04/02/2021

Παρακολούθηση της αγοράς

Παρακολούθηση της αγοράς

Στόχος του Παρατηρητηρίου για την αγορά κρέατος είναι να παράσχει μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα του βοείου και χοιρινού κρέατος της ΕΕ παρέχοντας ενημερωμένα δεδομένα αγοράς και βραχυπρόθεσμη ανάλυση.
Στη μηνιαία επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την κατάσταση της αγοράς στον τομέα των χοίρων. Οι τάσεις για το πώς αναμένεται να αναπτυχθεί η αγορά χοιρινού κρέατος βρίσκονται στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες εκθέσεις της Επιτροπής.

Πατήστε εδώ για να δείτε την αναφορά
 
Share this:
Πηγή: