Ημ/νία: 18/05/2018

Μειώνοντας την ανάγκη για κοπή της ουράς

Μειώνοντας την ανάγκη για κοπή της ουράς

Το δάγκωμα της ουράς είναι ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα — δεν υπάρχει μια ιδανική λύση. Κάθε χοιροτρόφος, εάν χρειάζεται και σε στενή συνεργασία με έναν κτηνίατρο, πρέπει να διερευνήσει έξι παράγοντες και να βρει τις λύσεις που είναι οι πλέον κατάλληλες για την εκμετάλλευσή του.
Γιατί θα πρέπει να με νοιάζει;
Το δάγκωμα της ουράς σημαίνει μείωση του βάρους του σφάγιου και απόρριψη ή περικοπή του. Αυτό, με τη σειρά του, συνεπάγεται οικονομικές ζημίες για τους χοιροτρόφους. Οι παράγοντες που αναφέρονται στο διπλανό πλαίσιο επηρεάζουν επίσης την υγεία των ζώων. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων, θα επιφέρει ως εκ τούτου τη βελτίωση της υγείας, τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών και τη βελτίωση της παραγωγής. Το δάγκωμα της ουράς θέτει επίσης σε κίνδυνο την καλή διαβίωση των ζώων και αμαυρώνει τη φήμη της βιομηχανίας εκτροφής χοίρων.

Το δάγκωμα της ουράς αποτελεί μια ένδειξη καταπόνησης. Η καταπόνηση αυτή συνήθως προκαλείται από ανεπαρκείς περιβαλλοντικές συνθήκες και πρακτικές διαχείρισης, που σχετίζονται με ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους έξι βασικούς παράγοντες: 
1. ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι χοίροι έχουν έντονη την ανάγκη να εξερευνούν το περιβάλλον τους και να αναζητούν τροφή (μυρίζοντας, δαγκώνοντας και μασώντας). Εάν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, βαριούνται και  εκνευρίζονται.
2. ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Οι χοίροι έχουν ανάγκη από ένα σταθερό περιβάλλον που να πλησιάζει τα βέλτιστα θερμοκρασίας και υγρασίας, χωρίς ρεύματα αέρα και με κατάλληλες συνθήκες φωτισμού.
Εάν οι χοίροι δεν αισθάνονται άνετα, εκνευρίζονται και μπορεί να ξεκινήσει το δάγκωμα της ουράς.
3. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η καλή γενική κατάσταση υγείας είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους αποφυγής του δαγκώματος της ουράς. Όταν ένας χοίρος είναι σε κακή κατάσταση υγείας, είναι ένας χοίρος σε καταπόνηση.
4. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Οι χοίροι προτιμούν να αναζητούν την τροφή τους, να τρώνε και να αναπαύονται όλοι μαζί. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος και υποδομές για τους χοίρους για να εκδηλώσουν αυτήν την ανάγκη και ως εκ τούτου να αποφεύγεται ο ανταγωνισμός.
5. ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Οι χοίροι έχουν ανάγκη από αρκετά σταθερή διατροφή, όπως επίσης και τα σωστά επίπεδα μεταλλικών στοιχείων, φυτικών ινών και απαραίτητων αμινοξέων. Επίσης έχουν ανάγκη αρκετής ποσότητας φρέσκου και καλής ποιότητας νερού.
6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΛΙΟΥ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Οι χοίροι προτιμούν να κρατούν διαφορετικούς τομείς των κελιών για διαφορετικές συμπεριφορές (ανάπαυση, διατροφή, αφόδευση). Ένα ακάθαρτο περιβάλλον, ιδίως στην περιοχή σίτισης και στην περιοχή ανάπαυσης, αποτελεί, ως εκ τούτου, ένδειξη ότι κάτι πάει στραβά. Επίσης, με τη σειρά του, μειώνει  την άνεση και καταπονεί τους χοίρους.

Από που να αρχίσω;
Αρχίστε με την παρακολούθηση των παραγόντων κινδύνου τηρώντας αρχεία για τους έξι παράγοντες κλειδιά και παρατηρώντας προσεκτικά τη συμπεριφορά των χοίρων σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τυχόν προβλήματα πριν το δάγκωμα της ουράς γίνει ζήτημα και να αντιμετωπίσετε την υποβόσκουσα αιτία κάθε τυχόν δαγκώματος της ουράς στην εκτροφή σας.
Μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να ξεκινήσετε με τη δημιουργία μιας αναφοράς κινδύνου χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό εργαλείο WebHAT (https://webhat.ahdb.org.uk/). Μπορείτε επίσης να προβείτε σε μια πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του κινδύνου, για παράδειγμα με τη χρήση του μοντέλου SchwIP (https://www.fli.de/index.php?id=754&L=1).

Διαβάστε περισσότερα εδώ. 
Πατήστε εδώ για την Αγγλική έκδοση
Share this:
Πηγή: