Ημ/νία: 28/11/2020

Μαθήματα βιοασφάλειας των ζωοτροφών από την ΑΠΧ

Μαθήματα βιοασφάλειας των ζωοτροφών από την ΑΠΧ

Υπό πραγματικές συνθήκες σε μια περιοχή με ενδημική κυκλοφορία ΑΠΧ, μπορεί να ανιχνευθεί μόλυνση σε αρκετές επιφάνειες στο μύλο τροφοδοσίας.

Των By Jordan T. Gebhardt, Grace Elijah, Jason C. Woodworth, Chad B. Paulk and Cassie K. Jones, Kansas State University; and Steve S. Dritz, PIC


Η βιομηχανία χοίρων και ζωοτροφών αντιμετώπισε σημαντική πίεση για να ενισχύσει τις πρακτικές βιοασφάλειας τα τελευταία χρόνια, με την αρχική εστίαση να αναπτύσσεται μετά την εμφάνιση του ιού της διάρροιας των χοίρων στη Βόρεια Αμερική. Με πρόσφατες ενδείξεις ότι οι ζωοτροφές θα μπορούσαν επίσης να χρησιμεύσουν ως μέσο μετάδοσης ζωικών ασθενειών όπως ο ιός της ΑΠΧ, δόθηκε νέα έμφαση στη συνεχιζόμενη βελτίωση των πρακτικών βιοασφάλειας που εφαρμόζονται στον τομέα των ζωοτροφών.

Σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε ποιες βέλτιστες πρακτικές μπορούν να εφαρμοστούν για τη μείωση της πιθανής μετάδοσης του ASFV σε μια ενεργή περιοχή επιδημίας, δημιουργήθηκε μια συνεργασία με εταίρους στο Βιετνάμ για τη χρήση μιας επιστημονικής βάσης προσέγγισης για την αξιολόγηση και τον εντοπισμό πιθανών κενών στις πρακτικές βιοασφάλειας.
Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, συλλέχθηκε μια ποικιλία τύπων δειγμάτων από έναν μύλο ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων δειγμάτων ζωοτροφών και συστατικών και περιβαλλοντικών δειγμάτων που συλλέχθηκαν από επιφάνειες εντός του μύλου τροφοδοσίας, εξωτερικές επιφάνειες φορτηγών παράδοσης ζωοτροφών, και εσωτερικές επιφάνειες καμπίνας, συμπεριλαμβανομένων πεντάλ ποδιών και του τιμονιού. Τα δείγματα ζωοτροφών, συστατικών και περιβαλλοντικών επιχρισμάτων αναλύθηκαν παρόμοια με προηγούμενη εργασία χρησιμοποιώντας PEDV.

Μέχρι σήμερα, έχουν συλλεχθεί περισσότερα από 2.000 δείγματα. Από όλα τα δείγματα που συλλέχθηκαν, 17 ήταν θετικά στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης και αντιπροσωπεύουν 0,8% όλων των δειγμάτων. Για να προσδιορίσουμε περαιτέρω πού εντοπίστηκαν αυτές οι περιοχές μόλυνσης, μελετούμε πρώτα τα φορτηγά τροφών.

Σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος των ζωοτροφών που παράγονται και διανέμονται στη βιομηχανία χοίρων των ΗΠΑ, η πλειονότητα των ζωοτροφών που παράγονται -μέσω του μύλου ζωοτροφών που αξιολογείται- είναι συσκευασμένη. Έτσι, οι σάκοι τροφοδοσίας φορτώνονται στο τροφοδοτικό σε φορτηγά με το χέρι και εκφορτώνονται χειροκίνητα στο αγρόκτημα. Στις αρχικές 45 ημέρες της έρευνας, συλλέχθηκαν 370 δείγματα από φορτηγά τροφοδοσίας με αποτέλεσμα επτά θετικά PCR που αντιπροσωπεύουν τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές επιφάνειες.
Ως αποτέλεσμα αυτού, τροποποιήθηκαν οι διαδικασίες απολύμανσης για τις εξωτερικές επιφάνειες των φορτηγών τροφοδοσίας και εφαρμόστηκε επίσης μια διαδικασία απολύμανσης για την αντιμετώπιση τυχόν πιθανής μόλυνσης εντός των θαλάμων των φορτηγών τροφοδοσίας. Επίσης, έγινε κατάρτιση των εργαζομένων και δόθηκε έμφαση στη μείωση της κίνησης του προσωπικού από τα οχήματα στο αγρόκτημα, η οποία πιθανότατα συνέβαλε στη μειωμένη ανίχνευση μόλυνσης αυτών των επιφανειών, καθώς συνεχίστηκε η διαδικασία δειγματοληψίας.
Από τότε που εφαρμόστηκαν αυτές οι αλλαγές, έχουν συλλεχθεί σχεδόν 600 επιπλέον δείγματα από εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες φορτηγών χωρίς επιπλέον ενδείξεις μόλυνσης ΑΠΧ.

Εκτός από τα οχήματα παράδοσης ζωοτροφών, έχει αξιολογηθεί ένας αριθμός επιφανειών εντός του μύλου τροφοδοσίας, συνολικά 1.040 δείγματα. Από αυτά τα δείγματα, εννέα έχουν αναγνωριστεί ως θετικά ως προς το PCR για ΑΠΧ με τρία να βρίσκονται σε εξωτερικές επιφάνειες εξοπλισμού, τρία να είναι σε εσωτερικές επιφάνειες εξοπλισμού, δύο σε ρούχα εργαζομένων και ένα σε μια περιοχή όπου οι οδηγοί φορτηγών τροφοδοσίας συγκεντρώνονται κατά την άφιξη στο πίσω μέρος του μύλου ζωοτροφών.
Από τα 142 δείγματα συστατικών και τελικών ζωοτροφών που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν, μόνο ένα πλήρες δείγμα τροφής έχει βρεθεί θετικό για ΑΠΧ.

Για να κατανοήσουμε περαιτέρω αυτές τις παρατηρήσεις, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα μια μελέτη στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας υπό συνθήκες βιοασφάλειας 3Ag σε συνεργασία με τον Jürgen Richt και την ομάδα του για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών διανομής της ΑΠΧ εάν εισαχθούν σε εξοπλισμό παραγωγής ζωοτροφών. Αυτό το έργο μοντελοποιήθηκε μετά την εργασία που είχε στο παρελθόν αποδείξει ότι μόλις το PEDV εισήλθε σε μύλο τροφοδοσίας, η μόλυνση εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την εγκατάσταση (Schumacher et al., 2017). Τα αποτελέσματα της τρέχουσας μελέτης δείχνουν ότι το μοτίβο κατανομής του ASFV είναι αρκετά παρόμοιο με το PEDV - η ιογενής κατανομή είναι ευρέως διαδεδομένη και το γενετικό υλικό μπορεί να ανιχνευθεί σε διάφορους τύπους επιφανειών.
Μαζί, αυτές οι πληροφορίες δείχνουν ότι η χρήση περιβαλλοντικής δειγματοληψίας για την αξιολόγηση των πρακτικών βιοασφάλειας μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση και τον εντοπισμό κενών όπου μπορούν να εφαρμοστούν διορθωτικά μέτρα για τη μείωση της επιφανειακής μόλυνσης. Υπό πραγματικές συνθήκες σε μια περιοχή με ενδημική κυκλοφορία ASFV, μπορεί να ανιχνευθεί μόλυνση σε αρκετές επιφάνειες στο μύλο τροφοδοσίας, αν και σε χαμηλό επιπολασμό.
Η κίνηση προσωπικού και εξοπλισμού φαίνεται να αποτελεί σημαντική πηγή μετάδοσης ASFV. Πρόσθετη έρευνα είναι απαραίτητη για την κατανόηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων πρακτικών βιοασφάλειας για τη μείωση της μόλυνσης των επιφανειών εντός ενός μύλου τροφοδοσίας για παθογόνα υψηλής πρόσκρουσης, συμπεριλαμβανομένου του ASFV.

Περαιτέρω συζήτηση αυτών των έργων εκτός από μια σειρά άλλων θεμάτων ασφάλειας ζωοτροφών, επεξεργασίας ζωοτροφών και διατροφής θα συμπεριληφθούν στην εικονική Ημέρα των Χοίρων του Πανεπιστημίου του Κάνσας 2020 το οποίο διοργανώθηκε στις 18-19 Νοεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες και πληροφορίες εγγραφής μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Kansas State University Swine Extension.

Photo by Evangelos Mpikakis on Unsplash
Share this:
Πηγή: