Ημ/νία: 17/11/2022

Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης νέας εστίας ΑΠΧ σε αγριόχοιρο στη Βόρεια Μακεδονία

Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης νέας εστίας ΑΠΧ σε αγριόχοιρο στη Βόρεια Μακεδονία

Η Διεύθυνση Υγείας Ζώων του ΥΠΑΑΤ εξέδωσε την ακόλουθη εγκύκλιο, με Θέμα:«Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης νέας εστίας Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων σε αγριόχοιρο στη Βόρεια Μακεδονία»

Αθήνα: 16-11-2022
Αρ. Πρωτ.: 1764/345343

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15 Νοεμβρίου 2022 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, μία (1) πρωτογενή εστία Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρο στη Βόρεια Μακεδονία στην περιοχή Novo Selo κοντά στα σύνορα με τη χώρα μας (βλέπε Εικ. 1)

Στη Βόρεια Μακεδονία έχουν εντοπισθεί από 01.01.2022 έως 16.11.2022, 28 εστίες σε κατοικίδιους χοίρους και 7 εστίες σε αγριόχοιρους.
 Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της ΑΠΧ στην Ελλάδα και να αποφευχθεί μια επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και ιδιαίτερα στις κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων στα σύνορα της Χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία (Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Σερρών) στην πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παραπάνω σχετική εγκύκλιο καθώς και στην τήρηση όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων στα σημεία εισόδου στη Χώρα

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή/και διευκρίνιση.


Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Υγείας των Ζώων 

Δρ. Σοφία Μπουτσίνη
 
Share this:
Πηγή: