Ημ/νία: 24/01/2018

Η εβδομάδα μετά τον απογαλακτισμό είχε σημαντικές επιδράσεις στις κακώσεις της ουράς

Η εβδομάδα μετά τον απογαλακτισμό είχε σημαντικές επιδράσεις στις  κακώσεις της ουράς

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιπτώσεων στο δάγκωμα των ουρών κατά την εκτροφή χοιριδίων από την ίδια γέννα σε σύγκριση με χοιρίδια από διαφορετικές γέννες. Τα υποκείμενα «κοινής γέννας» (LW, n = 240) και «μικτών γεννών» (ML, n = 238) στεγάστηκαν σε πέντε πανομοιότυπες μονάδες. Κάθε ουρά βαθμολογήθηκε για κακώσεις και απώλειες μία φορά την εβδομάδα με βαθμολογία τεσσάρων σημείων (0 = καμία ζημιά / αρχικό μήκος έως 3 = σοβαρή ζημία / ολική απώλεια).
Η εβδομάδα μετά τον απογαλακτισμό είχε σημαντική επίδραση στις κακώσεις της ουράς (p <0,001). Το δάγκωμα των ουρών ξεκίνησε τη δεύτερη εβδομάδα μετά τον απογαλακτισμό, με αυξανόμενη σοβαρότητα κατά τη διάρκεια της εκτροφής. Οι πρώτες απώλειες ουράς παρατηρήθηκαν την τέταρτη εβδομάδα μετά τον απογαλακτισμό. Το γενικό σύνολο και η αλληλεπίδραση μεταξύ των υποκειμένων και του συνόλου είχαν σημαντικές επιδράσεις στις απώλειες ουράς στο τέλος της εκτροφής (p <0.001). Ανάλογα με την παρτίδα, τα χοιρίδια των ομάδων LW ή ML επηρεάστηκαν περισσότερο από το δάγκωμα των ουρών.
Share this:
Πηγή: