Ημ/νία: 27/06/2018

Η εκτροφή χοίρων στη Βουλγαρία

Η εκτροφή χοίρων στη Βουλγαρία

   Η εκτροφή χοίρων στη Βουλγαρία είναι ένας παραδοσιακός τομέας ο οποίος, μετά από μια μακρά περίοδο παρακμής, είναι σήμερα ένας από τους πλέον ελπιδοφόρους τομείς στην κτηνοτροφία. Προς το παρόν η εγχώρια παραγωγή συναντά μόνο περίπου το 40% της εσωτερικής ζήτησης, αλλά υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να υπερβεί το 60% τα επόμενα τρία χρόνια και να συνεχίσει να αυξάνεται. Η αύξηση αυτή βασίζεται στην υψηλή εσωτερική ζήτηση, στις συγκριτικά υψηλές τιμές της τοπικής παραγωγής και της δημόσιας στήριξης. Η υψηλή επενδυτική δραστηριότητα, η αδύναμη παραγωγική βάση και οι κατάλληλες συνθήκες (συγκριτικά χαμηλή ασφάλεια των ζωοτροφών, χαμηλή πυκνότητα ζώων σε γεωργικές εκτάσεις, χαμηλοί φόροι) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα.
     Η παρούσα ανάλυση είναι μια επισκόπηση των διαφόρων επιχειρηματικών παραμέτρων - οι τάσεις στην παραγωγή, την κατανάλωση, το τεχνολογικό επίπεδο, τα μέσα παραγωγής, τη δομή της αλυσίδας εφοδιασμού, τους κανονισμούς και τη δημόσια πολιτική, καθώς και πληροφορίες για τους βασικούς συντελεστές της αγοράς. Η περίοδος παρακολούθησης (2007-2017) είναι εξαιρετικά δυναμική για τη βουλγαρική εκτροφή χοίρων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον έντονο ανταγωνισμό όσο και τη βελτιωμένη πρόσβαση σε τεχνολογίες και χρηματοδότηση μετά την ένταξή τους στην κοινή αγορά της ΕΕ. Τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσης είναι τα εξής:
• Η παραγωγή στην βουλγαρική εκτροφή χοιροειδών έχει ανακάμψει σταθερά τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ, παράλληλα, ο τομέας όλο και περισσότερο συγκεντρώνεται και εκβιομηχανίζεται
• Η αύξηση της παραγωγής υποστηρίζεται από την υψηλή εσωτερική ζήτηση και την ύπαρξη δημόσιας χρηματοδότησης.
• Ανεξάρτητα από την αύξηση, η τοπική παραγωγή παραμένει κάτω από το ήμισυ της συνολικής εσωτερικής ζήτησης.
• Οι βούλγαροι αγρότες επωφελούνται από μία από τις υψηλότερες τιμές για το υψηλής ποιότητας σφάγιο χοιρινού κρέατος (κλάση Ε) στην ΕΕ.
• Τα φθηνά τοπικά σιτηρά και η εξαιρετικά χαμηλή πυκνότητα των ΜΜΖ ανά μονάδα επιφάνειας γεωργικής γης συγκαταλέγονται στα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας.
• Η αποδοτικότητα της εκμετάλλευσης βελτιώνεται συνεχώς ως αποτέλεσμα της εισαγόμενης γενετικής, τεχνολογιών και τεχνογνωσίας
• Η αύξηση της παραγωγής πιθανότατα θα συνεχιστεί τουλάχιστον στο μεσοδιάστημα (3-5 χρόνια), κάτι που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε μείωση της κερδοφορίας του τομέα.
• Η έλλειψη μεγάλου βιομηχανικού σφαγείου θα γίνει όλο και πιο σοβαρή στα ακόλουθα χρόνια. Αυτό είναι το κύριο επιχειρησιακό εμπόδιο που εμποδίζει τους μεταποιητές να χρησιμοποιούν περισσότερες βουλγαρικές πρώτες ύλες
• Λαμβάνοντας υπόψη ότι το χοιρινό πωλείται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο λιανικό εμπόριο στους καταναλωτές, η επεξεργασία κρέατος βασίζεται κυρίως σε φθηνότερες εισαγωγές. Το χοιρινό κρέας (ψυγμένο και κατεψυγμένο)  είναι η κατηγορία με την υψηλότερη τιμή στις γεωργικές εισαγωγές της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ
Share this:
Πηγή: