Ημ/νία: 05/08/2021

Ενημερωτικά φυλλάδια της ΕΕ περί ανοσοευνουχισμού χοίρων

Ενημερωτικά φυλλάδια της ΕΕ περί ανοσοευνουχισμού χοίρων

ΥΠΑΑΤ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση ενημερωτικών φυλλαδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ανοσοευνουχισμού χοίρων»

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ και στη θέση:
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/pigs/6884-prost-xoiron-ektrofes

έχει αναρτηθεί το αρχείο: «Ενημερωτικά φυλλάδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ανοσοευνουχισμό των χοίρων» το οποίο ουσιαστικά αποτελεί link (σύνδεσμο) στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην ανωτέρω ιστοσελίδα βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή δώδεκα (12) ενημερωτικά φυλλάδια (διαθέσιμα και στα Ελληνικά) τα οποία απευθύνονται σε όλους τους εμπλεκόμενους της αλυσίδας παραγωγής χοίρειου κρέατος (χοιροτρόφοι, σφαγεία, μεταποιητές, έμποροι και επιχειρήσεις εστίασης) και αφορούν σε εναλλακτικές προτάσεις αντικατάστασης του χειρουργικού ευνουχισμού των χοίρων, παρουσιάζοντας τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα των νέων μεθόδων, όχι μόνο ως προς την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος αλλά και την παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος.

Ο ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ
 
Share this:
Πηγή: