Ημ/νία: 14/01/2021

Ενημέρωση για την επιβεβαίωση νέων εστιών Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)

Ενημέρωση για την επιβεβαίωση νέων εστιών Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)

Από το τμήμα Λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων της διεύθυνσης υγείας των ζώων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων απεστάλη η ακόλουθη ενημέρωση:

Αθήνα, 08/01/2021

ΘΕΜΑ: "Ενημέρωση για την επιβεβαίωση νέων εστιών Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)"


Με το παρόν έγγραφο και μετά την ενημέρωση που λάβαμε από το σύστημα ειδοποίησης ADNS, σας γνωστοποιούμε ότι έχουν επιβεβαιωθεί εστίες ΑΠΧ σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία κοντά στα ελληνικά σύνορα. Η εστία που βρίσκεται πιο κοντά στα σύνορα επιβεβαιώθηκε στις 31-12-2020 στην  περιοχή Hasskovo κοντά στο χωριό Generalovo και απέχει περίπου 1.5 χιλιόμετρο από τον ποταμό Έβρο.
Η ζώνη των 80 χιλιομέτρων της προαναφερθείσας εστίας επηρεάζει τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου και Ροδόπης. Στην ίδια περιοχή έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη 6 εστίες μέχρι τις 07-01-2021. Επίσης, έχουν επιβεβαιωθεί εστίες στην περιοχή Burgas και στην περιοχή Yambol καθώς και σε διάφορες άλλες περιοχές σε όλη την επικράτεια της Βουλγαρίας. Οι εστίες αυτές θεωρείται ότι συνδέονται επιδημιολογικά με προηγούμενες εστίες σε αγριόχοιρους. Συνολικά, για το έτος 2020 έχουν επιβεβαιωθεί 533 εστίες σε αγριόχοιρους στη γειτονική χώρα, ενώ για το τρέχον έτος έχουν επιβεβαιωθεί ήδη 17 εστίες σε αγριόχοιρους.

Στη Ρουμανία, για το έτος 2020 είχαν εντοπιστεί 873 εστίες σε αγριόχοιρους και 1041 σε κατοικίδιους χοίρους, ενώ για το 2021 έχουν εντοπιστεί ήδη 33 εστίες σε αγριόχοιρους και 18 σε κατοικίδιους χοίρους.
Τα παραπάνω επιδημιολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με την εμφάνιση εστιών και στη Δημοκρατία της Σερβίας υποδεικνύουν ότι το νόσημα συνεχίζει να ενδημεί στη Βαλκανική χερσόνησο.

Ιδιαίτερα στη Βουλγαρία που παρουσιάζει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας εμφανίζεται σταθερά στους πληθυσμούς αγριόχοιρων.

Συνεπώς, παρακαλούμε τις Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων ολόκληρης της χώρας και ιδιαιτέρως αυτές που βρίσκονται στα βόρεια σύνορα για την αυξημένη επαγρύπνηση τους και την τήρηση των μέτρων που έχουν περιγραφεί στις εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας.

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΛΕ
Share this:
Πηγή: