Ημ/νία: 21/03/2018

Δημόσια Διαβούλευση για την Αναισθητοποίηση των Ζώων πριν τη Σφαγή

Δημόσια Διαβούλευση για την Αναισθητοποίηση των Ζώων πριν τη Σφαγή

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ –  EFSA) θέτει σε δημόσια διαβούλευση, σχέδιο καθοδήγησης με υποβολή αιτήσεων για νέες ή τροποποιημένες μεθόδους αναισθητοποίησης που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη σφαγή.

 

Η καθοδήγηση στοχεύει στην απλούστευση της δομής και των πληροφοριών που απαιτούνται για τη συγκέντρωση των αιτήσεων. Περιέχει επίσης ένα τμήμα σχετικά με τα δεδομένα που απαιτούνται για να αποδειχθεί ότι μια νέα μέθοδος αναισθητοποίησης είναι αντίστοιχη με τις υπάρχουσες από την άποψη της ευημερίας.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της EFSA για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων (AHAW) ξεκίνησε μια ανοικτή διαβούλευση σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης για αιτήσεις για νέες ή τροποποιημένες μεθόδους αναισθητοποίησης.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις έως τις 24 Απριλίου 2018. Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό πρότυπο που παρέχεται για την υποβολή σχολίων και ανατρέξτε στους αριθμούς γραμμών και σελίδων. Αν θέλετε να υποβάλετε πρόσθετα στοιχεία για να υποστηρίξετε τα σχόλιά σας, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  ALPHA.PublicConsult.108@efsa.europa.eu

Σημειώστε ότι τα σχόλια δεν θα ληφθούν υπόψη αν:

υποβάλλονται μετά την ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης.
παρουσιάζονται υπό οιαδήποτε άλλη μορφή από εκείνη που προβλέπεται στις οδηγίες και το πρότυπο.
δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο του εγγράφου ·
περιέχουν καταγγελίες κατά θεσμών, προσωπικές κατηγορίες, άσχετες ή προσβλητικές δηλώσεις ή υλικό ·
σχετίζονται με πτυχές πολιτικής ή διαχείρισης κινδύνου, οι οποίες είναι εκτός του πεδίου δραστηριότητας της ΕΑΑΤ.

Η ΕΑΑΤ θα αξιολογήσει όλες τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Οι παρατηρήσεις θα εξεταστούν περαιτέρω από την ομάδα AHAW και θα ληφθούν υπόψη εάν διαπιστωθεί ότι είναι σχετικές.

Όλα τα σχόλια που υποβάλλονται θα δημοσιευθούν. Τα σχόλια που υποβάλλονται από ιδιώτες με προσωπική τους ιδιότητα θα παρουσιάζονται ανώνυμα. Τα σχόλια που υποβάλλονται επίσημα εξ ονόματος ενός οργανισμού θα εμφανιστούν με το όνομα του οργανισμού.
Share this:
Πηγή: