Ημ/νία: 27/09/2021

Διαδικτυακό σεμινάριο: "Βιώσιμες λύσεις για τη διατροφή των χοίρων"

Διαδικτυακό σεμινάριο: "Βιώσιμες λύσεις για τη διατροφή των χοίρων"

Η εταιρεία IFF σε συνεργασία με το Pig Progress διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο αναφορικά με τη διατροφή των χοίρων και τις λύσεις που υποστηρίζουν την υγεία των ζώων και τη βιωσιμότητα του χοιροτροφείου. 

Στο παρελθόν δινόταν ιδιαίτερη προσοχή στην προέλευση των συστατικών των ζωοτροφών ή στις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν στην υγεία των ζώων. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά καθώς πρέπει να δοθεί προσοχή στην εύρεση εναλλακτικών λύσεων οι οποίες υποστηρίζουν τόσο την υγεία των χοίρων όσο και τη βιωσιμότητα του χοιροτροφείου αλλά και του πλανήτη. 

Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο αναλύθηκαν οι διάφορες βιώσιμες επιλογές που υπάρχουν και ενισχύουν με βιώσιμο τρόπο την υγεία του εντέρου των ζώων ενώ μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές.

Δείτε περισσότερα στον σύνδεσμο που ακολουθεί:
https://www.pigprogress.net/Events/Webinar-Sustainable-Feeding-Solutions/?fbclid=IwAR0WWLYWxg5VHYOPK44szBUYk-zaXjrQZrfVMKEO4mt7epsrNJGrY8qMRLg
Share this:
Πηγή: