Ημ/νία: 26/09/2023

Αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας για την ΑΠΧ στις εκτροφές

Αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας για την ΑΠΧ στις εκτροφές

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας απέστειλε την παρακάτω οδηγία όσον αφορά τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές:

ΘΕΜΑ: «Αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας για την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων (ΑΠΧ) στις εκτροφές »

σχετ : 1. Το με αρ πρωτ. 119/25379/25-1-2023 έγγραφο του ΥπΑΑΤ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την εμφάνιση της πλημμύρας DANIEL και τα προβλήματα που προέκυψαν στις χοιροτροφικές μονάδες θα πρέπει να τηρείτε τα αναγραφόμενα στο σχετικό έγγραφο του ΥπΑΑΤ που αφορά τα μέτρα βιοασφάλειας κατά της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στις εκτροφές .

Σας εφιστούμε την προσοχή όσον αφορά στην εφαρμογή των κάτωθι μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές χοίρων

α) Έλεγχος μετακινήσεων ζώων στις εκμεταλλεύσεις:
- Αυστηρός έλεγχος της εισόδου/εξόδου των ζώων στις εκμεταλλεύσεις.
- Ύπαρξη κατάλληλης περίφραξης που να εμποδίζει την είσοδο αδέσποτων ή άγριων ζώων και την έξοδο των ζώων της εκμετάλλευσης.
- Ύπαρξη χώρου απομόνωσης για τα νεοεισαχθέντα ζώα.
- Προμήθεια και διακίνηση των ζώων σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

β) Κατάλληλη ένδυση του προσωπικού και των επισκεπτών:
- Χρήση καθαρών ρούχων κατά την είσοδο που να μην έχουν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη εκμετάλλευση.
- Χρήση ολόσωμων προστατευτικών φορμών πάνω από τα ρούχα και καθαρών ελαστικών μποτών με επιπλέον προστατευτικά καλύμματα.
- Ένδυση των επισκεπτών με ολόσωμο προστατευτικό ρουχισμό μιας χρήσης.
- Παροχή ρουχισμού και υποδημάτων από την εκμετάλλευση.

γ) Τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής από το προσωπικό.

δ) Περιορισμός των επισκεπτών στο ελάχιστο δυνατό.

ε) Αποφυγή χρήσης δανεισμένου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

στ) Καθαρισμός και απολύμανση της εκτροφής και των οχημάτων:
- Καθαριότητα του προαύλιου χώρου.
- Ύπαρξη και χρήση απολυμαντικής τάφρου.
- Καθαρισμός και απολύμανση οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων πριν και μετά τη χρήση.
- Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων.
- Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των σκευών και των εργαλείων.
- Σωστή επιλογή απολυμαντικών και τήρηση της σωστής διαδικασία απολύμανσης.
- Απομάκρυνση σκουπιδιών, κοπριάς και λοιπών αντικειμένων. 
- Σωστή συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων.
- Αποφυγή σχηματισμού στάσιμων νερών που προσελκύουν έντομα.

ζ) Αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων.
- Συχνή χρήση εντομοκτόνων και εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων για την καταπολέμηση των εντόμων.
- Τοποθέτηση σητών στα παράθυρα.
- Τακτική χρήση εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων στα ζώα.
- Προστασία του χώρου αποθήκευσης των ζωοτροφών.

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, θα επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23, του Ν.4235/2014.

Για πρόσφατες ενημερώσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κάτωθι σύνδεσμο:
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/pigs/1126-asthenxoiron

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΡΙΒΑΣ
Share this:
Πηγή: