Ημ/νία: 26/09/2023

Αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας για την ΑΠΧ στα σφαγεία

Αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας για την ΑΠΧ στα σφαγεία

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας απέστειλε την παρακάτω οδηγία όσον αφορά τα μέτρα βιοασφάλειας στα σφαγεία:

ΘΕΜΑ: «Αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας για την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων (ΑΠΧ) στα Σφαγεία »

σχετ : 1. Το με αρ πρωτ. 1767/179936/17-07-2019 εγγραφο του ΥπΑΑΤ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την εμφάνιση της πλημμύρας DANIEL και τα προβλήματα που προέκυψαν στις χοιροτροφικές μονάδες θα πρέπει να τηρείτε τα αναγραφόμενα στο σχετικό έγγραφο του ΥπΑΑΤ που αφορά τα μέτρα βιοασφάλειας κατά της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στα σφαγεία .

Σας εφιστούμε την προσοχή όσον αφορά στην εφαρμογή:

1. Στην αποτελεσματική και τεκμηριωμένη απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από το σφαγείο με κατάλληλα μέσα (τάφρο απολύμανσης ή απολύμανση τροχών με άλλο μέσο, πλύσιμο – απολύμανση οχημάτων μετά την εκφόρτωση των ζώων).

2. Στον καθαρισμό των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού (ώστε να διασφαλίζεται ότι έχουν απομακρυνθεί κόπρος, τρίχες και άλλες ακαθαρσίες) με ιδιαίτερη έμφαση στα κελιά υπόπτων και τους στάβλους αναμονής.

3. Στην ορθή διαδικασία απολύμανσης και χρήση του απολυμαντικού στη σωστή συγκέντρωση και σύμφωνα με το φύλλο οδηγιών του σκευάσματος.

4. Στην ορθή συλλογή και διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ).

5. Στη διασφάλιση ότι οι χειριστές, οι επισκέπτες και το προσωπικό των σφαγείων αποφεύγουν τις επισκέψεις σε χοιροτροφικές μονάδες.

Επιπρόσθετα θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι πλέον της τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας στα σφαγεία θα πρέπει να τηρηθούν απαρρέκκλιτα τα κάτωθι:

1. Χοιρινά που προσέρχονται στα σφαγεία θα πρέπει να φέρουν πλήρη σήμανση και συγκεκριμένα :

• Ζώα αναπαραγωγής (κάπροι και χοιρομητέρες) σήμανση με δυο ενώτια τύπου 1.

• Ζώα πάχυνσης : σήμανση με ένα ενώτιο τύπου 2 στο αριστερό αυτί ή εμφανής δερματοστιξία (τατουάζ) με το κωδικό εκτροφής.

2. Χοιρινά που προσέρχονται στα σφαγεία θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από υγειονομικά πιστοποιητικά (άδειες διακίνησης).

3. Να τηρείται πιστά αρχείο με υπεύθυνες δηλώσεις για τις πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα όλων των χοιρινών που προσέρχονται στο σφαγείο.

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, θα επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23, του Ν.4235/2014.

Για πρόσφατες ενημερώσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κάτωθι σύνδεσμο:
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/pigs/1126-asthenxoiron

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.


Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΡΙΒΑΣ
Share this:
Πηγή: