Ημ/νία: 21/07/2022

5 στρατηγικές για τη βελτιστοποίηση των κερδών της παραγωγής χοίρων

5 στρατηγικές για τη βελτιστοποίηση των κερδών της παραγωγής χοίρων

Η απόδοση της εκτροφής χοίρων και η βελτιστοποίηση της κερδοφορίας των εκμεταλλεύσεων παραμένοντας ανταγωνιστικές με το κυμαινόμενο κόστος των ζωοτροφών, τους νέους κανονισμούς και μια απρόβλεπτη αγορά είναι μια σημαντική πρόκληση για τους παραγωγούς χοίρων.

Με την πάροδο των ετών, οι παραγωγοί χοίρων εφάρμοσαν γενετική επιλογή και βελτίωσαν τις μεθόδους παραγωγής για να ενισχύσουν το κέρδος τους. Ωστόσο, τα προϊόντα χοιρινού κρέατος πρέπει να διατίθενται στην αγορά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ως αποτέλεσμα, οι παραγωγοί χοίρων έχουν περιορισμένο έλεγχο ή επηρεάζουν ελάχιστα την τιμή για τους χοίρους της αγοράς. Επομένως, είναι σημαντικό να μειωθεί το κόστος παραγωγής για να διατηρηθεί η κερδοφορία του αγροκτήματος και να διασφαλιστεί το μέλλον του αγροκτήματος. Η εξέταση των παρακάτω στρατηγικών θα μειώσει το κόστος παραγωγής χωρίς να επηρεάσει την απόδοση του κοπαδιού.

1 Παρακολουθήστε τα αρχεία παραγωγής

Είναι σημαντικό να τηρείτε ένα καλό σύνολο αρχείων παραγωγής για να προσδιοριστούν οι τομείς στους οποίους μπορεί να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Όταν τα περιθώρια είναι στενά, οι λιγότερο παραγωγικές χοιρομητέρες θα πρέπει να θανατώνονται. Η μείωση του αριθμού των χοιρομητέρων κατά 10 έως 20% εξαλείφει τα προβλήματα υπερπληθυσμένων εγκαταστάσεων, μειώνει τις απαιτήσεις εργασίας και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης.

2 Αξιολογήστε το πρόγραμμα υγείας του πληθυσμού 

Η πρόληψη ασθενειών κοστίζει λιγότερο από τη θεραπεία. Είναι κρίσιμο να αξιολογηθεί το πρόγραμμα υγείας του κοπαδιού με έναν κτηνίατρο, να ρυθμιστεί η εφαρμογή αντιβιοτικών και να διατηρηθούν τα προγράμματα εμβολιασμού. Επιπλέον, το Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας Χοιρινού, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για προγράμματα υγείας. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω του National Pork Board (PQA Plus – Pork Checkoff).
https://porkcheckoff.org/certification-tools/training-certification/pqa-plus/

3 Ξεχωρίστε τα γουρούνια για μάρκετινγκ

Συνιστάται η διαλογή των χοίρων της αγοράς με ομοιόμορφα βάρη και ποιότητα. Η εμπορία χοίρων χαμηλότερου βάρους μειώνει τη συνολική κατανάλωση τροφής, βελτιώνει τη μετατροπή της τροφής και μειώνει τον υπερπληθυσμό. Οι παραγωγοί πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για να ζυγίσουν κάθε χοίρο χρησιμοποιώντας ένα σετ ζυγαριών για να διασφαλίσουν ότι είναι έτοιμοι για την αγορά και να αποτρέψουν την ταλαιπωρία στην αγορά λόγω των ελαφρών χοίρων που υπάρχουν στο φορτίο.

4 Μειώστε το κόστος των ζωοτροφών

Το κόστος των ζωοτροφών αντιπροσωπεύει έως και το 70% του κόστους παραγωγής. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη για τους παραγωγούς χοίρων να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους για τις ζωοτροφές για να μειώσουν το κόστος των ζωοτροφών. Το πρώτο βήμα για τη μείωση του κόστους των ζωοτροφών είναι να αποτραπεί η σπατάλη των ζωοτροφών ελέγχοντας καθημερινά τη ρύθμιση του τροφοδότη. Επιπλέον, αποφύγετε τον περιορισμό των ζωοτροφών, καθώς μπορεί να αυξήσει τις ημέρες ως την αγορά και να προκαλέσει προβλήματα με τη ροή των χοίρων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η δίαιτα έχει διαμορφωθεί και καταναλώνεται στην ποσότητα που ανταποκρίνεται στις διατροφικές απαιτήσεις των χοίρων σε θρεπτικά συστατικά. Η επαναξιολόγηση των διαιτητικών σκευασμάτων μπορεί να μειώσει το κόστος των ζωοτροφών. Επιπλέον, η αυξανόμενη πεπτικότητα της τροφής καθιστά διαθέσιμα περισσότερα θρεπτικά συστατικά για την απορρόφηση του χοίρου, βελτιώνει την απόδοση και μειώνει το κόστος της τροφής.

5 Βελτιώστε την αναπαραγωγική απόδοση

Η ενίσχυση της αναπαραγωγικής αποτελεσματικότητας περιλαμβάνει τη βελτίωση των ποσοστών σύλληψης και τοκετού και τον απογαλακτισμό περισσότερων χοίρων ανά χοιρομητέρα ανά έτος. Τα τελευταία χρόνια, η γενετική έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της αναπαραγωγικής αποτελεσματικότητας των χοιρομητέρων αυξάνοντας το μέγεθος της γέννας. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέγεθος γέννας μπορεί να μειώσει το βάρος γέννησης του χοιριδίου, το οποίο είναι ένας σημαντικός προδιαθεσικός παράγοντας για τη θνησιμότητα πριν από τον απογαλακτισμό. Επιπλέον, τα χαμηλότερα βάρη απογαλακτισμού έχουν συχνά ως αποτέλεσμα βραδύτερη ανάπτυξη και παχύτερα σφάγια. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να αυξηθεί το βάρος γέννησης για να βελτιωθεί η μεταβλητότητα των χοιριδίων, να μειωθεί ο αριθμός των χοίρων που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, να μειωθούν τα ποσοστά θνησιμότητας πριν από τον απογαλακτισμό και να αυξηθεί το βάρος απογαλακτισμού των χοιριδίων.

Photo by Amber Kipp on Unsplash
Share this:
Πηγή: