Χοιροτροφική Πύλης Χοιροτροφική Πύλης ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε

 • Στοιχεία


  Χοιροτροφική μονάδα 200 χοιρομητέρων

  • Ονομ/μο: Χοιροτροφική Πύλης Χοιροτροφική Πύλης ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Θεσσαλία
  • Πόλη: Χοιροτροφική Πύλης Χοιροτροφική Πύλης ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε
  • Διεύθυνση: Χοιροτροφική Πύλης Χοιροτροφική Πύλης ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε
  • Τηλέφωνο: 2434023111
  • Κινητό: 6977432746-6973365268
  • Email: [email protected]
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Χοιροτροφική Πύλης Χοιροτροφική Πύλης ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε