Σοατζόγλου (Φάρμα Σοατζόγλου) Αντώνης

 • Στοιχεία


  Χοιρομητέρες 300

  • Ονομ/μο: Σοατζόγλου (Φάρμα Σοατζόγλου) Αντώνης
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Μακεδονία
  • Πόλη: Σοατζόγλου (Φάρμα Σοατζόγλου) Αντώνης
  • Διεύθυνση: Σοατζόγλου (Φάρμα Σοατζόγλου) Αντώνης
  • Τηλέφωνο: 2510516200
  • Κινητό: 6937438564
  • Email:
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Σοατζόγλου (Φάρμα Σοατζόγλου) Αντώνης