Μπούκας - Μαϊσόγλου (Pigland - κτηνοτροφική νεοχωρακίου Ε.Π.Ε

 • Στοιχεία


  Χοιρομητέρες 250

  • Ονομ/μο: Μπούκας - Μαϊσόγλου (Pigland - κτηνοτροφική νεοχωρακίου Ε.Π.Ε
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Στερεά Ελλάδα
  • Πόλη: Μπούκας - Μαϊσόγλου (Pigland - κτηνοτροφική νεοχωρακίου Ε.Π.Ε
  • Διεύθυνση: Μπούκας - Μαϊσόγλου (Pigland - κτηνοτροφική νεοχωρακίου Ε.Π.Ε
  • Τηλέφωνο:
  • Κινητό: 6986388797 - 6980242122
  • Email: [email protected]
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Μπούκας - Μαϊσόγλου (Pigland - κτηνοτροφική νεοχωρακίου Ε.Π.Ε