Μάλλιας Νικόλαος

 • Στοιχεία


  Χοιροτροφική μονάδα 350 χοιρομητέρων με έτος ιδρύσεως 1987.

  • Ονομ/μο: Μάλλιας Νικόλαος
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Θεσσαλία
  • Πόλη: Μάλλιας Νικόλαος
  • Διεύθυνση: Μάλλιας Νικόλαος
  • Τηλέφωνο: 2421064380
  • Κινητό: 6975107204
  • Email: [email protected]
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Μάλλιας Νικόλαος