Καλπακίδης (Κ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ) Κύριλλος

 • Στοιχεία


  Χοιρομητέρες

  • Ονομ/μο: Καλπακίδης (Κ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ) Κύριλλος
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Θράκη
  • Πόλη: Καλπακίδης (Κ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ) Κύριλλος
  • Διεύθυνση: Καλπακίδης (Κ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ) Κύριλλος
  • Τηλέφωνο:
  • Κινητό: 6944746987
  • Email: [email protected]
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Καλπακίδης (Κ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ) Κύριλλος