Διδάγγελος Γεώργιος

 • Στοιχεία


  Χοιρομητέρες 500

  • Ονομ/μο: Διδάγγελος Γεώργιος
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Θεσσαλία
  • Πόλη: Διδάγγελος Γεώργιος
  • Διεύθυνση: Διδάγγελος Γεώργιος
  • Τηλέφωνο: 2444041777
  • Κινητό: 6932278910
  • Email: [email protected]
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Διδάγγελος Γεώργιος