Διδάγγελος Γιωργος

 • Στοιχεία


  Χοιροπαλ ΕΠΕ Αφοι Δ.Διδάγγελου-Ελ.Αρ.Παπασίκα

  • Ονομ/μο: Διδάγγελος Γιωργος
  • Γεωγραφικό Διαμέρισμα: Θεσσαλία
  • Πόλη: Διδάγγελος Γιωργος
  • Διεύθυνση: Διδάγγελος Γιωργος
  • Τηλέφωνο: 2444041400
  • Κινητό: 6946951800
  • Email: [email protected]
  • Ιστοσελίδα:
  • Σύλλογος: Διδάγγελος Γιωργος