Ημ/νία: 07/09/2017

Το Πράσινο Χοιρινό Κρέας - Green Pork θα παρουσιαστεί στην 82η ΔΕΘ

Το Πράσινο Χοιρινό Κρέας - Green Pork θα παρουσιαστεί στην 82η ΔΕΘ

Το «Πράσινο Χοιρινό Κρέας - Green Pork», επέλεξε να προβάλει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), που θα διεξαχθεί από 9 έως 17 Σεπτεμβρίου 2017. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά έργα που υλοποιήθηκαν με επιτυχία κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ. Βασικός ερευνητικός εταίρος ήταν το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου με υπεύθυνο τον καθηγητή Γιάννη Σκούφο και το ΑΠΘ με υπεύθυνη την υπεύθυνη του τμήματος κτηνιατρικής κ. Παναγιώτα Φλώρου - Πανέρη, ενώ καθήκοντα συντονιστή του έργου είχε ο βιομηχανικός εταίρος και συγκεκριμένα η Βιομηχανία Κρέατος Ηπείρου με υπεύθυνο τον πρόεδρό της κ. Νικόλαο Παπαγιάννη.

Το ερευνητικό έργο «Πράσινο Χοιρινό Κρέας- Green Pork» αξιολογήθηκε με άριστα και επελέγη να χρηματοδοτηθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος συνεργασίας «Ελλάδα – Κίνα» κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ειδικότερα, κύριοι στόχοι του ερευνητικού προγράμματος ήταν:

Η βελτίωση της υγείας, των αποδόσεων και της ποιότητας του κρέατος των χοίρων στις σύγχρονες συνθήκες εκτροφής στην Ελλάδα.

Η μείωση της έκλυσης αερίων ρύπων, έκκρισης ρυπαντών και παθογόνων, όπως και της κατανάλωσης ενέργειας.

Η διακριτή παραγωγή με μεθοδολογία του ελαχιστοποιημένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Αυτό συνέβη με τρεις διαφορετικές παρεμβάσεις:

Παρέμβαση 1η: Τροποποίηση της διατροφής:
Χρησιμοποίηση αιθέριων ελαίων αρωματικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας και άλλων προσθετικών (φυτοβιοτικών) στη διατροφή των ζώων.
Προσθήκη δεσμευτών αμμωνίας.
Φυσική ανοσοδιέγερση με χρήση συνδυασμού φυτοβιοτικών, ορυκτών γαιών, οργανικών οξέων, χηλικών αμινοξέων και ιχνοστοιχείων χωρίς τη χρήση χημειοθεραπευτικών.
Μείωση παθογόνων μικροοργανισμών και αύξηση των ευβιοτικών στη μικροβιακή χλωρίδα για ασφαλέστερο σφάγιο
Προσθήκη Ελληνικών ορυκτών γαιών.
Βελτίωση της πεπτικότητας τροφής και της μέσης ημερήσιας ανάπτυξης μέσω χρήσης φυσικών πρόσθετων Ελληνικών αρωματικών φυτών.
Διερεύνηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης εγχώρια παραγόμενων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών σε αντικατάσταση του σογιάλευρου.

Παρέμβαση 2η: Διαχείριση του μικροκλίματος της εκτροφής:
Διατροφικές τεχνικές και τεχνολογίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εκτροφής.
Μειωμένη παραγωγή στερεών και υγρών αποβλήτων (Ν, Ca, P, κ.ά.) που συνδέονται με τη ρύπανση και τον ευτροφισμό των υδάτων.
Μειωμένη παραγωγή αερίων ρύπων (NH3, ΝΟ, Ν2Ο, αιωρούμενα μικροσωματίδια) που συνδέονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Βελτίωση μικροκλίματος θαλάμων (θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός).

Παρέμβαση 3η: Εξομοίωση της εκτροφής για την 24ωρη μέτρηση των θερμοδυναμικών αναγκών χοίρων:
Έγινε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτροφής για τον υπολογισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας και των παραγόμενων ρύπων.
Οδηγεί για πρώτη φορά στην ενεργειακή επιθεώρηση και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Ελληνικής χοιροτροφίας με ανάλυση κύκλου ζωής του άνθρακα (LCA).

Οφέλη:
Ο πράσινος χοίρος:

Αποβάλλει 9-12% λιγότερο άζωτο με τα κόπρανα,

102 λιγότερα παθογόνα μικρόβια ανά γραμμάριο κοπράνων,

28-36% λιγότερη αμμωνία στο αέριο περιβάλλον,

Εκπέμπει λιγότερα γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλό ζώντος βάρους

Καταναλώνει 8-12 κιλά λιγότερη τροφή που σημαίνει λιγότερη κατανάλωση 15.000tn τροφής ετησίως στην Ελλάδα που σημαίνει 810 λιγότερες μεταφορές τροφής με τριαξονικά ετησίως επιπλέον μείωση κατά 0.3% του παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα στη χώρα από την χοιροτροφία,

Δημιουργία 25.000 στρεμμάτων ελεύθερων για καλλιέργειες για την παραγωγή ζωοτροφών για την εγχώρια κατανάλωση,

Παραγωγή υγιεινότερου και ασφαλέστερου κρέατος, μικρότερες πιθανότητες επιμόλυνσης του κρέατος στο σφαγείο

Βελτίωση της παραγωγικότητας στην Ελληνική χοιροτροφία (1,8 - 2,2%),

Μείωση της εισαγωγής χοιρινού κρέατος (1,5%) αύξηση της αυτάρκειας,

Μείωση της εισαγόμενης ποσότητας ακριβών ζωοτροφών (6-8%)

Παράλληλη αύξηση παραγωγής χοιρινού κρέατος κατά 4.800 tn, το 1.5% των εισαγωγών, πέραν του ότι το κρέας που παράγεται έχει βελτιωμένα χαρακτηριστικά (αυξημένη ποσοστιαία πρωτεΐνη, χαμηλότερα λιπαρά, χαμηλότερο μικροβιακό φορτίο, μη χρησιμοποίηση γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών)

Δημιουργία πρότυπου και διακριτού συστήματος παραγωγής χοιρείου κρέατος που μπορεί να διαφοροποιήσει την Ελληνική παραγωγή από την συμβατική βιομηχανικού τύπου παραγωγή.
Share this:
Πηγή: