Ημ/νία: 21/01/2020

Ενημέρωση για την επιβεβαίωση νέων εστιών Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων

Ενημέρωση για την επιβεβαίωση νέων εστιών Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων

Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Σε συνέχεια των ενημερωτικών εγγράφων μας για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων (ΑΠΧ) και μετά την ενημέρωση που λάβαμε από το σύστημα ειδοποίησης ADNS, σας γνωστοποιούμε ότι στις 15 Ιανουαρίου 2020 επιβεβαιώθηκαν νέες εστίες ΑΠΧ στη Βουλγαρία.
Συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκε η 56η εστία σε αγριόχοιρο κοντά στην πόλη του Σλίβεν, ενώ οι άλλες πρόσφατες εστίες αγριόχοιρων επιβεβαιώθηκαν στις περιοχές Σούμεν, Βάρνα, Ντόμπριτς. Για το τρέχον έτος έχουν επιβεβαιωθεί 5 κρούσματα σε χοίρους στις περιοχές Γκάμπροβο, Σλίβεν, Σούμεν, Βάρνα. Η πρώτη και η δεύτερη εστία του έτους αφορούν μεγάλες εμπορικές μονάδες στο Σούμεν (24000 χοίροι) και στη Βάρνα (39656 χοίροι) αντίστοιχα και συνδέονται μεταξύ τους επιδημιολογικά.
Στη Ρουμανία, ήδη από 1η Ιανουαρίου 2020 έχουν εντοπιστεί 63 εστίες σε αγριόχοιρους και 46 σε κατοικίδιους χοίρους, ενώ για το 2019 είχαν εντοπιστεί 680 εστίες σε αγριόχοιρους και 1720 σε κατοικίδιους χοίρους.
Επίσης, στις 13 Ιανουαρίου 2020 επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα σε αγριόχοιρους στη Σερβία ενώ από την αρχή του έτους έχουν εντοπιστεί κρούσματα ΑΠΧ σε 34
αγριόχοιρους στη Μολδαβία.
Τα επιδημιολογικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η επιζωοτία συνεχίζεται και εξαπλώνεται στα Βαλκάνια.
Συνεπώς, παρακαλούμε τις Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων ολόκληρης της χώρας και ιδιαιτέρως αυτές που βρίσκονται στα βόρεια σύνορα για την αυξημένη επαγρύπνηση τους και την τήρηση των μέτρων που έχουν περιγραφεί στις εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας.
Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΛΕ
Share this:
Πηγή: