15/01/2021

Μάθημα COVID-19 για τις εκμεταλλεύσεις χοίρων: Αναγκαία η πιο αυστηρή βασική βιοασφάλεια

Η επιδημία COVID-19 ενισχύει αυτό που οι κτηνίατροι και οι παραγωγοί χοιρινού κρ...


Διαβάστε Περισσότερα
23/12/2020

‘Ερευνα δείχνει ότι οι χοίροι είναι ευαίσθητοι στο SARS-CoV-2

Απαιτείται πρόσθετη αξιολόγηση για να προσδιοριστεί ο πιθανός ρόλος των κατοικίδ...


Διαβάστε Περισσότερα
28/11/2020

Μαθήματα βιοασφάλειας των ζωοτροφών από την ΑΠΧ

Υπό πραγματικές συνθήκες σε μια περιοχή με ενδημική κυκλοφορία ΑΠΧ, μπορεί να αν...


Διαβάστε Περισσότερα
28/08/2020

Νέα κρούσματα ΑΠΧ στην Πολωνία

Η Πολωνία έχει φέτος περισσότερες μολυσμένες εκμεταλλεύσεις με ΑΠΧ από την περασ...


Διαβάστε Περισσότερα
28/02/2020

Πρόγραμμα επιτήρησης νόσων των χοίρων ΚΠΧ και ΦΝΧ για το έτος 2020

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης το Πρόγραμμα επιτήρησης της Κλασ...


Διαβάστε Περισσότερα
31/05/2019

Πώς να αποτρέψετε την είσοδο του ιού της ΑΠΧ στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις


Πώς να αποτρέψετε την είσοδο του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων ...


Διαβάστε Περισσότερα
11/04/2019

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη μείωση της αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά

DISARM (Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management)...


Διαβάστε Περισσότερα
31/01/2019

Δανία και Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων

Η Δανία κατασκευάζει φράχτη στα σύνορα με τη Γερμανία προκειμένου να προστατεύσε...


Διαβάστε Περισσότερα
07/12/2018

Σύντομα νέοι κανόνες για κτηνιατρικά φάρμακα και φαρμακούχες ζωοτροφές

Η ΕΕ, σύντομα, πρόκειται να εισάγει νέους βελτιωμένους κανόνες για την περαιτέρω...


Διαβάστε Περισσότερα
20/11/2018

Αφρικανική πανώλη και βιοασφάλεια

Άρθρο του Dr. John Carr<...


Διαβάστε Περισσότερα